Klick på menyen oppe for å ser på forskjellige objektene