Opplev Folldal !

- Folldal grenser i nord til Oppdal og Tynset, i øst mot Alvdal, i sør

  mot Stor- Elvdal, Sør-Fron og Sel, og i vest mot Dovre.
  Gruvedriften hadde avgjørende betydning for Folldals utvikling
  fra 1700-tallet og fram til den siste gruva stengte i 1993.

- Folldal har Norges høyest beliggende kommunesenter- kommunehuset
  befinner seg 712,5 meter over havet!.

- Folldal ligger nord i Hedmark, på grensen til Sør-Trøndelag.

  Dalføret strekker seg fra Alvdal i Østerdalen til Hjerkinn på Dovrefjell.

  Avstand fra Oslo: 330 km.

  Avstand fra Trondheim: 190 km.
  Avstand fra Ålesund: 280 km

Nasjonal Turistveg

Kjører du fylkesvei 27 fra Enden til Folldal en måneklar vinterkveld, kan du oppleve den trolske blåfargen i Rondane som har gjort Harald Sohlbergs fantastiske maleri "Vinter-natt i Rondane" så berømt. Den 41 km lange vegstrekningen mellom Folldal og Enden i Sollia er en av de 18 nasjonale turistvegene i Norge. Hovedkriteriet for å bli en nasjonal turistveg er at strekningen går gjennom områder med unike naturkvaliteter, og at det er en god kjøreopplevelse. Statens vegvesen har satset mange titalls millioner kroner på å utvikle Nasjonal Turistveg Rondane.

Rondanevegen-sommeravis-2017-lav.pdf
Adobe Acrobat Dokument 18.7 MB
2017-Rondane-NO.pdf
Adobe Acrobat Dokument 5.3 MB